Sådan ser et budget ud for en enlig mor

Sådan ser et budget ud for en enlig mor

Lær at lægge et budget

Har du brug for at få styr på dit budget? Når man er enlig mor, så lever man med en økonomi, som på indtægtssiden har lidt flere poster end en almindelig husholdning. Det skyldes, at der er flere muligheder for at få suppleret den enlige indtægt, man ellers skulle klare sig for. Læs mere her om offentlige tilskud til enlige mødre. Men ellers er det lige ud af landevejen, med poster i budgettet der ligner de fleste andre familiers.

Sådan lægger du et budget som enlig mor

Her får du værktøjerne til at lægge et budget og få et overblik over din økonomi – både for dig, der overvejer at gå og dig, der allerede er eneforsørger og som gerne vil finde den skjulte skat på kontoen. Alle poster i en økonomi fra en enlig mor vil blive gennemgået, så du får et solidt indblik i, hvordan man klarer sig som enlig mor.

Budgettet, der gennemgås her, er ikke et budget, som en økonom eller en bogholder ville lægge – det er et ganske almindeligt husmoder-budget. Hvis du har større regnestykker end dem, der jongleres med her, eller hvis du har brug for eksperthjælp, så få fat i den. Enten i din bank eller hos en uvildig økonomisk rådgiver, f.eks. hos Forbrugerrådets Gældsrådgivning.

Få et overblik over de faste udgifter

Hvis du ikke har lagt et budget før, så starter det med, at du får din bank til at oprette tre konti for dig: en lønkonto, en budgetkonto og en opsparingskonto. På den måde kan du styre din økonomi og lave en opsparing til uforudsete udgifter, julegaver eller ferier. Når alle faste udgifter kører via budgetkontoen og med et budget for husholdningens daglige udgifter fra lønkontoen, kan du gennemskue din økonomi og undgå ubehagelige overraskelser.

Bagefter handler det så om at regne sammen, hvor mange penge, du har at arbejde med, og hvilke faste udgifter du har. Dine indtægter minus de faste udgifter giver et rådighedsbeløb, altså hvor mange penge du har til mad, tøj og fornøjelser. Det er smartest først at lave et budget for et helt år, da f.eks. børnetilskud udbetales kvartalsvis, ligesom nogle regninger kun kommer en gang om året. Bagefter kan du fordele rådighedsbeløbet ud på de enkelte måneder. Det vigtigste er lige nu, at du kan se, om der er en fornuftig balance mellem indtægter og udgifter. Skal du give flere penge ud, end du har?

Månedligt rådighedsbeløb = Årligt rådighedsbeløb / 12 = månedligt rådighedsbeløb

Årligt rådighedsbeløb = Årets indtægter – alle faste udgifter = rådighedsbeløb

Sådan ser et budget ud for en enlig mor

For at finde ud af, hvor meget du skal lægge i faste udgifter, skal du bruge et budgetskema, og det kommer her. Sandsynligvis har din netbank har også et, du kan bruge ganske gratis, og som selv regner posterne sammen. Ellers kan du benytte www.spiir.dk, der er et genialt redskab til at overskue privatøkonomien.

Her er budgettet for eksemplets skyld lagt for hhv. en enlig mor under uddannelse med to børn i lejlighed og en enlig mor med ét barn i hus samt en gammel bil, der er betalt. Budgettet er lagt på månedsbasis, dvs. de årlige faste udgifter er divideret med 12 og lagt ind. Tallene er nettoindtægter og -udgifter, altså det reelle beløb, du får ind på kontoen eller skal af med.

NB! Tallene er fra 2014, og både beløb og tilskudsmuligheder har ændret sig siden. Læs mere her om offentlige tilskud til enlige mødre her.

Budgetskema, indtægter

Indtægter

Enlig mor i lejlighed (2 børn)

Enlig mor i hus (1 barn)

Bruttoindkomst 8.300 (SU) 18.500 (løn)
Børnebidrag 2.540 1.270
Børne- og ungeydelse 2.077 915
Børnetilskud, ordinært 879 439
Børnetilskud, ekstraordinært 448 448
Boligsikring 3.000 0
Indtægter i alt 17.244 21.572

Budgetskema, udgifter

Udgifter

Enlig mor i lejlighed – 2 børn

Enlig mor i hus – 1 barn

Boligudgift 6.000 3334 + 2.450 (boliglån)
Ejendomsskat 0 445
Renovation 0 Indeholdt i vandafgift
Varme 700 1.200
El 700 900
Vand 650 420
Transport 0 (cykel) 250 (afgift) + 500 (reparationer)
Forsikringer 300 (ulykke og indbo) 815 (bil, ejendom, ulykke og indbo)
Institution 0 (fuld friplads) 450
Telefon 200 300
Internet 150 200
Licens og tv-pakker 200 + 150 200 + 175
Fagforening 29 160
A-kasse 0 420
Anden gæld 0 900 (SU-lån)
Faste udgifter i alt 9.079 13.119

Budgetskema, rådighedsbeløb

Rådighedsbeløb

7.952

8.431

Lav dit eget budget

Hvis du vil have styr på din økonomi, kan du nu lægge dit eget budget. Din bank har måske en god budgetskabelon, du kan bruge, og ellers kan du bruge denne her: Penge- og Pensionspanelets Budgetskabelon.

Forbrugerrådet Tænk har også lavet en fin oversigt over de forskellige budget-apps til telefonen, som du finder her.