Hvad gør du, når jeres samarbejde ikke kører?

Hvad gør du, når jeres samarbejde ikke kører?

Når samarbejde bliver til modarbejde

Selv med de bedste intentioner om at få et godt samarbejde op at køre omkring børnene efter en skilsmisse, kan det være rigtig svært. Mårske overholder den ene part ikke sine aftaler, eller måske bliver den anden jaloux over eksens nye kæreste og lægger hindringer i vejen for, at børnene kan være sammen med den anden forælder.

Her er det, at tingene hurtigt kan eskalere. Jeres samarbejde kan blive til en ordentlig omgang mudderkastning og tovtrækkeri om børnene. Det allervigtigste her er dog at holde hovedet koldt og fokusere på at få det bedste ud af situationen.

Hvad kan I gøre, når jeres samarbejde omkring barnet bliver svært?

Men hvad kan du gøre i praksis, når samvær og samarbejde bliver svært? Start med at få lavet nogle praktiske aftaler, der kan hjælpe med at få samarbejdet på rette spor igen. Og sæt et mentalt værn op omkring dig selv og børnene, så fokus kommer til at ligge på det praktiske.

Her får du en række gode tips til samvær og samarbejde:

  • Fokuser på barnet og hold dig til fakta omkring det
  • Vær teflon og lad tingene glide af. Sig pyt til det, der ikke er vigtigt for dig og børnene – også selv om du bliver skudt mange mærkelige ting i skoene
  • Hold din egen sti ren, så at du, når barnet bliver voksent og spørger til sin barndom, med god samvittighed kan sige: Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få det til at lykkes
  • Når I taler sammen om svære emner, så prøv at holde samtalen på din bekymring for barnet, frem for at kritisere din eks
  • Hvis I virkelig har svært ved at tale sammen, så kan I lave en bog, der følger barnet. Her skriver I vigtige ting, som den anden har brug for at vide, i punktform, uden kritik af den anden
  • Lav en fælles kalender. På Gmail kan man også oprette en fælles kalender, som begge har adgang til at skrive i. Det er et stærkt værktøj til at planlægge samvær, ferier, og forældremøder
  • Hvis du er på vej til at sende en vred mail, så lav en aftale med en veninde eller et andet menneske, som du stoler på, om at denne lige læser den igennem, inden du sender af sted. Nogle gange skal man også lige sove på det
  • Kan I ikke blive enige om, hvordan barnets hverdag skal køre, så TAL sammen
  • Hvis det er svært at tale sammen, fordi I er vrede på hinanden, så kan I i Statsforvaltningen søge om konfliktmægling. Det kan være en stor hjælp at få hjælp fra en professionel til at tale sammen

Når der ikke er noget at gøre…

Nogle gange løber man desværre tør for ”diplomatisk forhandling med anden forælder”. Her er der ikke andet at gøre end at tage en pause (hvis muligt), eller at få nogen til at tage lidt over. Der er god hjælp at hente hos Mødrehjælpen eller andre af de organisationer, der henvises til her. Er det et spørgsmål om lovgivning og overholdelse af resolutioner, er det dog altid Familieretshuset, tidligere Statsforvaltningen, du skal have fat i.